Metoda

Pracuję w nurcie psychologii pozytywnej, co oznacza, że skupiam się na odkrywaniu i pogłębianiu potencjału i tzw. pracy na zasobach. Koncentruję się więc na tym, a nie na ich deficytach i niedoskonałościach.

Dzięki temu wraz z Klientem odkrywam jego co nie tylko pomaga wybrać najlepszy kierunek dalszej edukacji i rozwoju, ale buduje też

Prowadzona przeze mnie diagnoza potencjału pomaga podjąć trafną decyzję i zaplanować kolejne etapy edukacji! Dzięki niej można poznać swoje mocne strony i atuty, które ułatwią podjęcie decyzji

Poza samą diagnozą potencjału i pomocą w wyborze szkoły lub profilu klasy Nie tylko dokładnie omawiam i wyjaśniam na nich przeprowadzone testy potencjału ale też koncentruję się na tym, by służyły jako fundament do budowania umiejętności świadomego korzystania z talentów, mocnych stron i zasobów. Wspieram klientów również w rozwoju osobistym zgodnym z ich predyspozycjami i osobistymi pragnieniami.

Co zyska nastolatek?

 • odkrycie swoich mocnych stron i zrozumienie, w czym jest dobry
 • “zdrową” pewność siebie i poczucie bycia kompetentnym 
 • zwiększenie wiary we własne możliwości
 • ułatwiony wybór dalszej drogi edukacyjnej — rodzaju szkoły, profilu klasy czy kierunku studiów
 • wiedzę  jakie obszary,  warto dalej rozwijać, aby w przyszłości znaleźć ciekawą i dającą satysfakcję pracę
 • wiedzę w jaki sposób może świadomie zatroszczyć się o swój rozwój
 • poczucie bezpieczeństwa i spokoju

Co zyskają Rodzice i Opiekunowie?

 • lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań swojego Dziecka (a więc czasem mniej zbyt emocjonalnych dyskusji i rozmów)
 • klarowną, przejrzystą diagnozę talentów i mocnych stronach (które przecież nie zawsze są widoczne w szkole)
 • rzetelną informację jak świadomie wspierać rozwój wzmacniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa
 • zwiększenie poziomu wewnętrznego spokoju związanego z wyborami życiowymi Dziecka

Narzędzia z jakich korzystam

Profesjonalna diagnoza potencjału wymaga profesjonalnych narzędzi. Działam w oparciu o certyfikowane, rzetelne i sprawdzone testy diagnostyczne, wspierając się również ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Gallup Explorers® - jest narzędziem, które wydobywa i identyfikuje trzy dominujące talenty. Pomaga też dowiedzieć się, z jakich naturalnych zasobów nastolatek korzysta najchętniej, co przychodzi mu z łatwością i gdzie drzemie jego potencjał. To bardzo ciekawe narzędzie, które pozwala nazwać i ująć w ramy najsilniejsze strony osoby badanej. Dostarcza cennych wskazówek na temat tego, w jakie obszary warto inwestować, aby zapewnić młodemu człowiekowi zrównoważony, optymalny rozwój.

REISS School Motivation Profile® - to wyjątkowe narzędzie, które pozwala na identyfikację mocnych stron i talentów oraz określenie i wybór odpowiedniej drogi edukacyjnej czy zawodowej. RSMP nie tylko pomaga zrozumieć, kim jesteśmy, ale również, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. To jedyne takie narzędzie, które dostarcza wiedzy o wewnętrznych motywacjach badanego. Pomaga zrozumieć przyczyny własnych działań, lęków czy niepokojów, ale również źródła indywidualnych zasobów, talentów i predyspozycji. Umożliwia poznanie i dogłębne zrozumienie własnych potrzeb, ambicji i planów. Dzięki temu pozwala na świadome podejmowanie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i potencjalnej ścieżce zawodowej. Test ten dostarcza również niezwykle cennej dla młodych ludzi i ich rodziców, a nawet nauczycieli wiedzy o źródłach ewentualnych problemów w nauce, co umożliwia dobór odpowiednich form edukacji i wspomagania. Pozwala więc kształtować optymalne środowisko do nauki i rozwoju, które będzie oparte o indywidualne cechy konkretnej jednostki.

Belbin GetSet® - to idealne narzędzie do odkrywania mocnych stron we własnym zachowaniu i sposobie uczenia się. Nie tylko ujawnia i nazywa indywidualne talenty, ale też wskazuje, jak z nich świadomie i efektywnie korzystać. Unikatową cechą tego testu jest to, że daje możliwość zaproszenia do badania osób z otoczenia. Pozwala to uzyskać informacje o tym, jak postrzegają nas inni, gdzie widzą nasze mocne strony i wartość, którą wnosimy do grupy. Informacje od grupy mają ogromną wartość dla nastolatków, pomagają im budować pewność siebie i pozytywną samoocenę. Test daje też jasne wskazówki, jak wykorzystać swoje indywidualne predyspozycje i talenty do radzenia sobie z problemami i konfliktami. Pomaga w budowaniu i wzmacnianiu nawyków dobrej komunikacji i kształtowaniu umiejętności niezbędnych do pracy w grupie. Przede wszystkim jednak Belbin GetSet® ułatwia młodym ludziom wybór szkoły, profilu czy kierunku, który będzie zgodny z indywidualnym potencjałem, sposobem działania i potrzebami.

Jak pracuję?

W zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji oferuję diagnozę potencjału w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej.

Każdemu daję tylko pozytywne
i wzmacniające informacje

- bez spamu, scamu i hejtu

Dzięki temu, że są one konkretne i życiowe, mój podopieczny wie jak może je wykorzystać w "real lifie”. Nie jestem kolejnym “boomerem”, który powie Twojemu dziecku, jakie ma braki, że jest nie takie, niedopasowane i inne - jestem Kierownikiem Budowy, który pomoże mu zbudować jego piękny DomTalentów... na fundamentach, które już ma!

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności